FAQ

Babytegn er noe helt nytt for mange og du har sikkert mange spørsmål! Du kan se om du finner svar på spørsmålene dine her. Er det noe annet du lurer på kan du ta kontakt med oss!

Om babytegn  •  Noe risiko?  •  Om tegnspråk og døve

Om babytegn

Hva er babytegn?

Babytegn er en før-verbal kommunikasjonsform. Tegn gjør det enklere for babyer å forstå verden rundt seg. Alle visuelle objekter får et eget tegn som ligner på dem. Tegnet for hus viser hvordan huset ser ut i virkeligheten, samtidig som du skal bruke stemme og si ordet ”huset” med stemme. Babyer begynner etterhvert å bruke samme tegn som deg til å fortelle deg akkurat hva de ønsker, hva de tenker eller hva de føler.

     Det er mye forsket på babytegn, og det er gjentatte ganger bevist at det er store fordeler med å bruke babytegn. Babytegn hjelper barn med deres språklige, sosiale og intellektuelle evner.

Hvordan kan jeg begynne med babytegn?

Først skal du bruke noen få tegn gjentatte ganger på noen få bestemte objekter samtidig som du bruker stemme. Babyer kobler da tegnet og objektet sammen på en naturlig måte. Etter hvert vil de bruke liknende tegn tilbake til deg. Disse kan være litt annerledes enn du bruker dem, det kommer av at babyer ikke har like god motorikk i hendene som deg. Du skal da svare barnet med det riktig tegnet og gi ros. Ganske raskt begynner babyen å bruke de samme tegnene som deg.

Hva er fordelene med babytegn?

Det er så mange! Det beste er at med babytegn kan dere snakke med barna deres før de kan tale! Babyer så unge som 6-9 måneder gamle kan fortelle deg hva de ønsker, hva de har sett og hva de føler. Med babytegn kan selv svært små babyer uttrykke sine behov raskt uten å bli frustrert, ty til raserianfall eller gråte. Du trenger ikke å gjette deg så mye til hva barnet egentlig vil når hun gråter, hun kan nemlig fortelle deg det selv!

     Barna vil utvikle en følelse av stolthet som legger et solid fundament for barnas videre utvikling. De blir ofte gladere og ytre ikke så ofte til alternative kommunikasjonsform som å gråte eller å utbryte raserianfall. Statistikken viser at de begynner ofte å snakke verbalt tidligere enn vanlig. Det kommer av at de har utviklet språksenteret i hjernen tidlig.

     Barn pleier å legge bort tegn etter at de begynner å snakke verbalt. Forskning viser at selv om de ikke bruker tegn mer, er det allikevel funnet flere langsiktige fordeler med babytegn selv etter de har blitt lagt bort. De har lagt et solid språklig grunnlag ved tidlig alder og det har blant annet ført til at barna blir mer språksterk. De forstår grammatisk struktur i skriftlig språk bedre og de har lettere for å lære nye språk. De har også utviklet de intellektuelle evnene sine. Forskning har vist at når disse barna er 8 år har de vesentlig høyere IQ (gjennomsnittlig 114) enn de som ikke har brukt tegn som baby (gjennomsnittlig 102). Det er hele 12 poeng høyere! Det at de er sterke i kommunikasjon gjør at de kan spørre mer presist og kommer med oppfølgende spørsmål om det er noe som er uklart. Forskere har funnet at babytegn-barn gjør det ofte bedre på skole i alle fag. De forstår skoleundervisning bedre. Mange av disse barna har også bedre selvtillit.

Når kan babyen vår lære å snakke med tegn?

Du kan starte når som helst, jo før jo bedre! Dette vil gjøre babytegn til en naturlig del av barnets språklige utvikling og hennes daglige kommunikasjon. Hvis du begynner med tegn fra fødselen av, begynner babyer vanligvis å forstå babytegn når de er rundt 3-6 måneder, og bruker tegn selv når de er 6-9 måneder gammel. Jo yngre babyene er når du begynner å bruke tegn til dem, jo yngre vil de være når de uttaler sine første tegn.

Hvor lang tid vil det ta før babyer begynner å bruke tegn selv?

Alle barn har ulike tidsbehov for å lære. Det gjelder ikke bare tegn, men også å krabbe, sitte, bruke potte, gå eller snakke. Noen er raskere enn andre. Ikke vær bekymret, babyen kommer til å selv bruke tegnspråk tidsnok. Jo eldre barnet er når du begynner å bruke tegn, jo raskere vil barnet forstå og bruke tegn tilbake til deg. Likevel ser vi at jo yngre babyer er når dere bruker babytegn, jo tidligere vil babyen lære seg å uttrykke seg og fordelene kommer dermed enda tidligere.

     Hvis du begynner med tegn fra fødsel av begynner en baby vanligvis å forstå babytegn når hun er rundt 3-6 måneder, og bruker tegn selv når hun er 6-9 måneder gammel.

Hvilke tegn bør jeg starte med?

Du kan bruke mange tegn til babyen, men bruk tegn som er relevante i babyens verden. Bruk tegn som en baby synes er spennende, for eksempel ”bamse” eller ”lys”. Det er også lurt å bruke praktiske tegn som ”melk” og ”mat”. Det viktigste er at en baby ser tegn konsekvent (regelmessig) og gjerne flere på en gang.

Hvordan fungerer babytegn sammen med verbalt språk?

Det varierer når en baby begynner å bruke stemmen sammen med tegn. Babytegn-babyer pleier å bruke tegn alene først uten stemmen. Når de begynner å bruke stemmen er det ofte babling og uforståelig, men hvis de bruker det samtidig med tegn er det forståelig. Foreldrene kan da repetere tegn med å si ordet korrekt også. Babyen vil da høre dette og etter hvert klare å si ordet på samme måte. Det er lettere å lære seg å snakke verbalt med babytegn for da kan babyer høre akkurat det ordet de ønsker å lære der og da. De vil også kombinere tegn sammen med det verbale ordet og det blir da lettere å lære ordet. Babytegn gjør dermed overgangen til talespråk mykere. Det er normalt at barn som bruker babytegn kan snakke verbalt tidligere fordi språksenteret i hjernen er aktivisert tidligere med tegn.

Er babytegn nyttig selv etter de har begynt å snakke verbalt?

Ja. Det er avslappende for barn å bruke tegn. Mange små barn fortsetter å bruke tegnene selv etter de har begynt å snakke verbalt, for eksempel når de er virkelig slitne eller når de akkurat har våknet. De kan bruke tegn for å få det de ønsker seg når de våkner, for eksempel melk.

     Tegnene kan også brukes når de prøver å forsterke et budskap til deg, for eksempel når de ønsker maten akkurat nå eller fordi de er veldig glade, for eksempel når de ser massevis av fugler i parken!

     Hvis barnet får et yngre søsken, kan det eldre søsken hjelpe foreldrene med å lære det mindre søsken tegn. Det er en flott måte å styrke bånd mellom søsken (og får det eldre søsken til å føle seg veldig viktig).

Vil babytegn hjelpe på skrivespråk?

Ja, så absolutt. I tegnspråk og i babytegn finnes det noe som heter håndalfabet. Hver bokstav sies med sin egen formasjon av hånden. Det har vist seg at det er mye lettere for et småbarn å stave ord med hånd enn med papir og penn. De bruker nemlig muskler og bevegelser som de kjenner fra før med babytegn. Det er vanlig at barn kan stave et ord med hånd lenge før de kan skrive.

Hva er deres best tip til babytegn?

Det viktigste er å ha det gøy! Vi lærer best når vi er avslappet og åpne for nye opplevelser. Resultatene vil ikke komme umiddelbart, men innsatsen deres vil bli belønnet når barnet begynner å forstå verden rundt dem.

Hvor lenge har babytegn eksistert?

Parallelt med at døve har brukt tegnspråk, har hørende barn av døve foreldre, eller hørende søsken til døve barn lært tegnspråk fra fødselen av. Disse er de første som praktiserer babytegn. Det moderne babytegn har eksistert i USA helt fra 1970-tallet. Det spredte seg til Europa på 1990-tallet og per i dag er det et økende fenomen å drive med babytegn i stadig flere europeiske land.

Noe risiko?

Vil babytegn stoppe barnet vårt fra å snakke med tale?

Nei! Tvert imot! Babytegn gjøre det faktisk enklere og morsommere for babyer å lære å snakke fordi de får språkkunnskaper i en tidlig fase. Dette legger et godt grunnlag for å lære å snakke.

     Når barna får smake på det å kommunisere, ønsker de å snakke mer og mer. Det kan sammenlignes med når babyer lære å krabbe, det inspirerer babyer til å lære å gå. Babytegn kan brukes for å øke babyers lyst til å kommunisere.

     Når babyer først begynner å gi tegn tilbake til deg vil de også gjøre et forsøk på å si ord. Disse ytringene er et ledd i deres naturlige språkutvikling. Babyer kan si ”Maa” samtidig som de viser tegnet for ”mamma”. Dette viser at babyen har utviklet seg godt.

     Tegnene faller naturlig bort når barna skjønner at de fortsatt kan bruke hendene til å leke, samtidig som de snakker med tale. Likevel vil ofte barn bruke tegn når de er slitne eller for å understreke noe.

Er det vanskelig for babyer å lære seg flere talespråk samtidig med babytegn?

Nei! Baby har godt av å lære seg flere språk samtidig. Hvis du bruker flere talespråk hjemme, vil babytegn fungere som en god bro mellom disse språkene. For eksempel kan tegnet for katt (fingrene vises som værhår fra siden av kinnet og utover) brukes når man sier ‘cat’ på engelsk eller “katt” på norsk. Babyen vil da forstå at disse ordene betyr det samme.

Vår familie snakker et fremmed språk, vil babytegn forstyrre den norske språkutviklingen til barnet vårt?

Så absolutt ikke! Jo flere språk et barn lærer, jo bedre! Det vil øke barns språkforståelse. Forskning har gjentatte ganger funnet at når barn lærer seg flere språk er det ikke skadelig for språkutviklingen, tvert imot, det hjelper barna til å bli bedre i alle språk de lærer.

     I begynnelse vil de blande ordene og bruke de om hverandre, men ganske raskt vil et barn klare å skille mellom flere språk. I USA blir tegnspråk ofte benyttet som et verktøy til å lære seg et nytt talespråk. For eksempel i en rekke spansktalende skoler blir enkelte tegn benyttet til å lære seg engelsk i 1. og 2. klasse.

Resultatene er utrolig:

  • Etter et år har 21 av 25 barn tatt igjen engelsk ferdighetene til sine engelsktalende jevnaldrende. Det er snakk om barn som kun har snakket engelsk i hele livet.
  • Nesten en tredjedelen har faktisk fått bedre resultater enn sine engelsktalende jevnaldrende på engelsktester.

Er det greit at mer enn én person lærer barnet vårt tegn?

Jo flere, jo bedre! Det er svært viktig at alle som har daglig kontakt med barnet deres lærer seg de enkle babytegnene. Da vil barnet se tegnene oftere, og dette vil hjelpe henne til å sette sammen tegnene med ordene og objekter. For de voksne og søsken, er det viktig at de er i stand til å gjenkjenne og forstå tegnene babyen sier slik at de kan svare på dem og samhandle med barnet deres.

Hvorfor bruker ikke vår baby tegn selv etter at vi har brukt tegn en stund?

Det avhenger av barnets alder og hvor ofte babyen ser bruk av tegn. De vil være i stand til å lære tegn fra så tidlig som seks måneder gammel, men det tar vanligvis noen måneder før de begynner å bruke tegn tilbake til deg. Du må derfor være tålmodig! De forstår tegn lenge før det. Eldre barn vil være i stand til å plukke tegnene opp raskere enn yngre babyer, det holder ofte med noen uker. Likevel mener vi at jo tidligere man begynner, jo bedre. Da begynner babyen å bruke tegn enda yngre og fordelene kommer dermed enda tidligere! Det kan ta en stund før baby føler seg trygg nok til å bruke tegn, men så lenge du bruker tegn daglig vil baby begynne å tegne selv.

Barnet vårt er 20 måneder gammel og kan fortsatt ikke si noen ord. Er det for sent å begynne med babytegn?

Det er ikke for sent å begynne babytegn til tross for at barnet deres er 20 måneder gammel. Det kan hjelpe barnet deres å begynne å snakke. Vi har hatt flere deltakerne med eldre barn som sliter med å kommunisere og det har hjulpet dem veldig med språkutviklingen.

Barnet vårt har lærevansker. Kan babytegn hjelpe?

Barn med ADHD og dysleksi har stor nytte av visuell læring, herunder babytegn. Disse barna vil være i stand til å bruke sin rastløshet eller vanskeligheter med å skjønne ord til å visualisere det de ønsker å lære/uttrykke seg i. Dette er fordi hjernen er mer aktiv når den blir brukt visuelt enn når man lytter, og flere hjernedeler samarbeider. Energien blir da brukt til å lære/uttrykke seg visuelt og de blir mer lærevillig.

Om tegnspråk og døve

Hvor egnet vil babytegn være for foreldrene til en baby som nylig har fått diagnose om nedsatt hørsel eller at babyen er døv?

Babytegn vil være svært hensiktsmessig for dem! Det er en vanlig myte at tegnspråk kan forsinke talespråket. Tvert imot, det framskynder talespråket. Hvis en baby nylig er diagnostisert hørselshemmet, har babyen større mulighet til å lære seg å snakke med tale hvis foreldre bruker enkle tegn tidlig. Da opplever barnet å ha en form for kommunikasjon selv om det ikke hører når noen snakker og etter hver kommer barnet til å bruke både tegn og stemme for å snakke. De to språkene utfyller hverandre, de svekker ikke hverandre.

Hvor kommer tegnspråk fra?

Tegnspråk er trolig like gammelt som menneskeheten selv. Likevel er det vanlig å ane at det norske tegnspråket har røtter fra franskmannen Charles-Michel de l’Épée som underviste døve i 1700-tallet. Tegnspråket ble hentet til Danmark av Peter A. Castberg sent på 1700-tallet. Trønderen Andreas Christian Møller  reiste sørover og var elev på hans skole tidlig på 1800-tallet. Etter at han flyttet tilbake til Norge grunnla han den første døveskolen i Norge med et tegnspråk som var sterkt inspirert av det danske tegnspråket blandet med tegnspråk som allerede fantes i landet. Dette tegnspråket ble dominerende og spredde seg raskt til resten av Norge. Språkutviklingen skjedde mye raskere enn talespråket da det er snakket av langt færre personer enn talespråk. I dag har norsk og dansk tegnspråk skilt seg fra hverandre mye mer enn det talespråk gjør, men kan fortsatt minne om hverandre.

Hvor mange mennesker i Norge bruker norsk tegnspråk?

Det finnes dessverre ikke noe håndfast bevis på antall personer som bruker tegnspråk, men det offisielt tallet er 16.500 personer bruker tegnspråk daglig selv om det er god grunn å tro at tallet er langt høyere. Folk som kan tegnspråk og bruker det av og til er mange, mange flere.

Hvor mange døve finnes det i Norge?

Det spørs veldig hvordan man definert ”døve”. De fleste døve har noe hørsel dvs. en hørselsrest og kan leve nesten normalt, blant annet ved hjelp av høreapparat. Det anslås at 900.000 nordmenn har nedsatt hørsel på en eller annen måte! Det anslås at 4000-6000 personer har så sterke hørseltap at de er helt avhengige av tegnspråk. På verdensbasis er dette tallet på svimlende 80 millioner mennesker!

Bruker babytegn tegnspråk?

Babytegn bruker det norske tegnspråket; et språk som døve i Norge bruker til daglig. Det er dermed et velutviklet og velbrukt språk. Noen få tegn er forenklet slikt at de er tilpasset babyer som ikke er like sterke i fingrene som voksen. Disse tegnene er igjen inspirert av hvordan babyer av døve foreldre (babyer som bruker tegnspråk daglig) bruker.