Stave gjennom håndalfabetet

Stave gjennom håndalfabetet

I tegnspråk har hver bokstav en egen håndform og til sammen utgjør det håndalfabetet

Håndalfabetet er svært nyttig når man utvikler skrive evnen hos barn. Det er lettere å lære seg håndalfabetet enn å skrive hver bokstav med blyant og papir. Det har vist seg at mange barn kan stave ord med håndalfabetet lenge før de kan skrive. Når barn er litt eldre, kan de både uttale ord og stave ord med håndalfabetet. Dette gjør at de lærer seg å skrive raskere og bedre enn ellers. Studier viser at barn som praktiserer håndalfabetet har høyere treffsikkerhet på vanskelige ord enn de som ikke praktiserer håndalfabetet.

Det er også gjort en studie med håndalfabetet hos førsteklassinger med skrivevansker. Det viste at de som i utgangspunktet har 25%-46% nøyaktighet i stavemåte, oppnår 60%-90% nøyaktighet etter at de har lært seg håndalfabetet.