Dykk Dypere

Barnets utvikling av de intellektuelle evnene (IQ)

Det er forsket på IQ-en på åtteåringer som har hatt babytegn da de var små. Disse åtteåringene var tilfeldig valgt; de var geografisk spredd, de hadde ulik etisk bakgrunn og de var fra ulike samfunnsklasser. Det eneste som var felles for dem er at de har hatt en god opplæring i babytegn da de var babyer.

Det var en omfattende undersøkelse og flere hundre barn ble testet. Gjennomsnittlig IQ på den alderen var 102 IQ-poeng. Åtteåringer som har hatt babytegn da de var små hadde et gjennomsnitt på 114 IQ-poeng! Det var 12 IQ-poeng høyere enn normalt.

Det ble også foretatt test på foreldrene for å sjekke om disse barna kunne ha arvet høyere intelligens. Det ble bekreftet at foreldrene til disse åtteåringene hadde normale intelligent.

På bakgrunn av resultatet i IQ-testen ble konklusjonen at bedre kommunikasjon fører til at et barn utvikler seg på en rekke områder. De er mer vant til å bruke de ulike evnene i hjernen og mer vant til å lære nye ting.