Dykk Dypere

Den betydningsfulle ”Theory of Mind”

«Theory of Mind” (ToM) er et samlebegrep om barns kognitive, språklige, faglige og sosiale vekst

ToM måler om barna er i stand til å forstå at deres egne tanker og følelser er forskjellig fra andre mennesker. Barn med en sterk ToM forstår at noe som de allerede vet ikke alltid samsvarer med det andre vet.

For eksempel kan en fireåring sitter sammen med foreldrene sine i stua og leker. Pappa rydder en lekedukke i en rød eske og går ut. Alle som var i rommet så det. Mamma flytter deretter dukken til en blå eske uten at pappa vet det. For å sjekke om fireåringen har en sterk ToM eller ikke, spør mamma fireåringen om hvor pappa tror dukken er. Hvis fireåringen har en velutviklet ToM ville hun ha sagt ”Pappa tror at dukken er i den røde esken”, når hun selv egentlig vet at dukken er i den blå esken. Fireåringen skiller dermed mellom det hun vet og det pappa vet. Et barn med svak ToM ville har sagt «Pappa tror at dukken er i den blå esken».

Uten en sterk ToM vil et barn slite med et alminnelig eventyr som for eksempel Snehvit og de 7 dverger, og hun har vanskelig for å forstå hvorfor Snehvit ble lurt og spiste det giftige eplet. Barnet vet jo at eplet er giftig, men greier ikke å skille mellom det hun selv vet og det Snehvit vet. Barn med svak ToM har lettere for å være usikre, og de vil lettere misforstå folks hensikter med det de gjør. Et barn med sterk ToM forstår at hun vet noe som Snehvit ikke vet.

Barn med sterk ToM har gode sosiale evner. De kan dermed forstå andres følelser og at ikke alle føler det samme som dem selv. De kan dermed forholde seg til andres følelser. De kan også, om det er mulig, forutsi andres atferd. For eksempel hvis en fireåring velter et glass og det knuser, forstår et barn med sterk ToM at foreldrene kommer til å reagere, selv om de selv ikke føler noe ved at glasset ble knust.

Vanligvis har barn utviklet et sterk ToM når de er fem år gamle, men studier viser at barn med babytegn utvikler en sterkere ToM tidligere.

En komparativ studie av Courtin (2000) sammenlignet ToM mellom en gruppe fireåringer med tegnspråk som morsmål og en gruppe uten babytegn. Studien vises barn med tegnspråklig vekst har bedre ToM enn barn uten tegnspråklig vekst.

(For videre lesing: Lundy, 2003; Malloy, 2003; Brubaker & Szakowski, 2000)