Betydningen av å bli forstått

Betydningen av å bli forstått

Kommunikasjon og atferd er nært knyttet til hverandre. Hvis kommunikasjonsnivået økes, gjenspeiles det i bedre adferd.

For et barn er det viktig å forstå andre, og å uttrykke seg. Da utvikler de både sine sosiale evner, kommunikasjonsevnen og språkevnen. De vil være mer mottakelige for å lære nytt og lærer raskere gjennom en sterk kommunikasjon.

Babytegn gjør at et barn opplever en følelse av å lykkes. De blir forstått, og de får respons på det de prøver å si. Det gjør at de knytter tettere bånd til andre, og de viser omsorg og respekt for andre.

Kommunikasjon reduserer frustrasjon

Med babytegn vil det være mindre sannsynlig med «anti-sosial atferd», som å rope, bite, skrike eller å ha et raseriutbrudd.

Babytegn reduserer også foreldrenes og andre voksnes frustrasjon og stress. Du kan da vite akkurat hva barnet ditt ønsker i stedet for å tenke «er barnet mitt trøtt, varm, kald, sulten, fuktig, syk eller hva det enn måtte være?» hver gang barnet gråter.

«Jeg er en språkspesialist og norsklærer. Babytegn er helt utrolig og en naturlig metode til å lære et barn både språk og forsterke utviklingen av de sosiale evnene. Vår datter har sagt treordssetninger helt siden hun var tretten måneder gammel. Hun har nærmest ingen ”anti-sosial atferd” og er lett å ha med å gjøre. Det har redusert betydelig stress og frustrasjon for oss begge.» Jenny, mor til Caroline 19 måneder

Babytegn hjelper barnet til å kommunisere og bli forstått tidligere. Trassalderen kommer når barn er cirka 2 år gamle. Da har de ofte mye de ønsker å si, men de klarer de ikke å få sagt det verbalt. Babytegn hjelper barn i den alderen til å kunne bruke babytegn og bli forstått fordi de har utviklet kommunikasjonsevnene bedre.

«Datteren vår begynte å bruke tegn da hun var åtte måneder gammel og da hun var tretten måneder brukte vi førti tegn! Vi hadde ikke den frustrasjonen med å kommunisere som vennene våre syntes å ha.» Jørn og Sara, foreldre til Susanne