Dykk Dypere

Åpne kommunikasjonens verden!

Barn kan kommunisere før talespråk

Forskning viser at spedbarn har språkforståelse allerede fra de er 6-9 måneder gamle. De vil så gjerne uttrykke seg, men talespråk er vanskelig! For å snakke med talespråk krever det at flere muskler i ansikt, munn og tunge samarbeider og at de er koordinert slik  at lyd – og ord – kommer ut. Disse musklene er ofte ikke ferdig utviklet før barnet er 2 år gammelt. Et barn begynner først å uttale de enkleste ordene fra de er 12-18 måneder gamle.

Med babytegn er det mulig for babyene å uttrykke sine behov og ønsker mye tidligere. Det er fordi barn under 2 år har lettere for å kontrollere de store muskelgrupper som for eksempel hender og fingre enn de små muskelgrupper som for eksempel stemmebånd, lepper, tunge og kjeve.

Barn kan lære å kommunisere før de kan snakke
Med enkle tegn vil babyer oppleve å forstå andre og bli forstått. Dette gir en sterk, men naturlig utvikling av barnas sosiale, intellektuelle og språklige evner. For eksempel, når et barn lærer at tegnet for “mer” gjør at de faktisk får mer av en bestemt ting, blir det til en mektig stimulus for barnet. De forstår at de får respons av å bruke et bestemt tegn. Barn vil forstå at dette er en begynnelse på kommunikasjon og det vekker noe i dem. De ønsker å lære flere tegn slikt at de kan si flere ting som ”mer”, og det fører til at barn utvikler en evne til sosialisering og kommunikasjon mye tidligere enn de ellers ville ha gjort.

Dette kommer til nytte på flere områder, for eksempel vil et barn oppleve mestringsfølelse tidlig og utvikler selvtillit tidlig. Kommunikasjonsevnen utvikles i takt med hjernens utvikling i de to første leveårene.

«Da Filip var 9 måneder gammel brukte han et tegn for første gang, tegnet for ”mer”.  Jeg forsto da at vi for første gang kunne kommunisere sammen! Vi ble begge helt fra oss av glede. Han brukte det nærmest konstant: Når han ville ha mer mat, når han var kald og ønsket mer klær og når han ville leke mer. Etter hvert som han ble eldre, fikk vi kommentarer fra barnehagen om at han var flink til å kommunisere med andre barn og det var helt tydelig at han hadde utviklet både språket og de sosiale evnene sine.» Kristi, mor til Filip 4 år

Det er stor glede over å få respons og bli forstått og det gjør at barn lærer seg å kommunisere på en bedre måte. Det gjør dem gladere og lettere å ha med å gjøre. Det blir morsommere for både foreldre og andre å være sammen med dem og alle opplever tettere og bedre kontakt. 

Babytegn gjør også trassalderen lettere. Trassalder kommer når barn er cirka 2 år gamle. Da har barna ofte så mye de ønsker å si, men på grunn av manglende kommunikasjonsevner klarer de ikke å få sagt det. Babytegn hjelper barn i den alderen til å ha muligheten til å si det de ønsker fordi kommunikasjonsevnen deres er velutviklet.